Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

bibliotekabia.zut.edu.pl

Aktualności

30.09.2014

HARMONOGRAM PRACY CZYTELNI BUDOWNICTWA W SOBOTY

W roku akademickim 2014/15 (semestr zimowy) Czytelnia Budownictwa będzie czynna w następujące soboty: 4 października 2014; 11 października 2014; 25 października 2014; 8 listopada 2014; 22 listopada 2014; 6 grudnia 2014; 20 grudnia 2014; 17 stycznia 2015; 24 stycznia 2015; Powyższe terminy pokrywają się z terminami zjazdów dla studiów niestacjonarnych. Czytelnia będzie czynna w godzinach 10.00 - 14.00

03.10.2013

OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEKZa nieterminowy zwrot książek wypożyczonych w Bibliotece WBiA i innych Bibliotekach wydziałowych i międzywydziałowych naliczana jest KARA W WYSOKOŚCI 1,00 zł za KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI W ODNIESIENIU DO 1 EGZEMPLARZA, zgodnie z Komunikatem Rektora ZUT o wysokości opłat za usługi świadczone przez BG ZUT. http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_40.pdf W przypadku nieprzestrzegania terminu zwrotu bądź odmowy zwrotu BIBLIOTEKA PODEJMUJE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE W TERMINIE 10 DNI OD UPŁYWU TERMINU ZWROTU zgodnie z Regulaminem windykacji w Bibliotece Głównej ZUT http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_357.pdf

03.10.2013

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WBIA

Podstawą wypożyczania książek w Bibliotece WBiA jest UAKTYWNIONE KONTO BIBLIOTECZNE. W celu aktywacji konta należy zgłosić się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej http://www.bg.zut.edu.pl/biblioteka-kontakt-dane-teleadresowe/18 (ul.Ku Słońcu 140) z ELEKTRONICZNĄ LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ, która pełni jednocześnie rolę KARTY BIBLIOTECZNEJ. W Bibliotece WBiA realizujemy wypożyczenia krótkoterminowe (nocne i weekendowe). Jednorazowo można pożyczyć do 3 volumenów zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_177.pdf

12.09.2013

POLSKIE NORMY W BIBLIOTECE WBiA

Polskie Normy w wersji drukowanej znajdujące się w zbiorach, Biblioteki WBiA dostępne są wyłącznie NA MIEJSCU. Normy chronione są prawem autorskim, które przysługuje wyłącznie Polskiemu Komietowi Normalizacyjnemu (PKN). Istnieje zakaz kopiowania Polskich Norm. Dostęp do Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych PKN zapewniony jest w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkcie Informacji Normalizacyjnej znajdującym się w Bibliotece Głównej ZUT http://www.bg.zut.edu.pl/biblioteka/index2.php?bib=10

15.04.2013

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA SZCZECINA

INTERNETOWA  ENCYKLOPEDIA SZCZECINAEncyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl - to wspólny projekt Książnicy Pomorskiej i fundacji sedina.pl, mający na celu udostępnianie, promocję i upowszechnianie wiedzy o regionie. Encyklopedia dostępna jest pod adresem: http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

03.04.2013

SERWISY ARCHITEKTONICZNE

SERWISY ARCHITEKTONICZNEWarte polecenia są strony internetowe sewisów o architekturze: http://www.architeon.pl, http://www.ronet.pl, http://architektura.muratorplus.pl

25.01.2013

KOMPUTERY W BIBLIOTECE WBIA

KOMPUTERY W BIBLIOTECE WBIAW Czytelni Instytutu Budownictwa i Czytelni Architektury i Planowania Przestrzennego z komputerów można korzystać tylko po zalogowaniu się na indywidualne konto użytkownika. Przypominamy, że hasło i login student otrzymuje w dziekanacie, a pracownicy zgłaszają się do administratora sieci lokalnej. Hasło jest generowane automatycznie i trzeba je zmienić według instrukcji podanej na stronie www.zut.edu.pl/zh/

25.01.2013

CZASOPISMA WYDAWCÓW POLSKICH DOSTĘPNE ON - LINE

Następujące czasopisma prenumerowane w Czytelni Instytutu Budownictwa w wersji drukowanej są dostępne również w wersji elektronicznej: czasopisma wydawnictwa ABRYS: WODOCIĄGI - KANALIZACJA, czasopisma wydawnictwa ELAMED : KRUSZYWA, MOSTY, MAGAZYN AUTOSTRADY, czasopisma wydawnictwa SIGMA: CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA; GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA; GOSPODARKA WODNA; MATERIAŁY BUDOWLANE; PRZEGLĄD GEODEZYJNY. Dostęp do pełnych tekstów numerów bieżących i archiwalnych możliwy jest po zalogowaniu. Kody dostępu można uzyskać w Bibliotece WBiA oraz w Oddziale Informacji Naukowej. Dokładne informacje o możliwości korzystania z czasopism znajdują się na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl w zakładce Czasopisma / Czasopisma polskie

04.12.2012

DOSTĘPNOŚĆ KSIĄŻEK W CZYTELNI BUDOWNICTWA

Pozycje znalezione w KATALOGU ALEPH, które mają status SALA można wypożyczać na dotychczasowych zasadach. Na pozycje, które mają status MAGAZYN należy złożyć zamówienie w Bibilotece.

09.04.2009

Dostęp do sieci bezprzewodowej

Na terenie budynku WBiA ul. Żołnierska 50 oraz w Budynku Jednostek Międzywydziałowych jest dostępna usługa sieci bezprzewodowej dla studentów, doktorantów i pracowników ZUT. Na stronach internetowych Uczelnianego Centrum Informatyki znajduje się instrukcja podłączenia i korzystania z sieci bezprzewodowej. Do korzystania z sieci bezprzewodowej niezbędne jest posiadanie aktualnego konta na serwerze ZUT, oraz zainstalowanie certyfkatu ZUT. www.zut.edu.pl/certs/zutca.crt

SZUKAJ NORMY

Wyszukuj normy w zasobach Biblioteki Wydziału Budownictwa i Architektury

Podaj numer normy:

KATALOG BIBLIOTECZNY

Katalog Biblioteki Głównej ZUT zrealizowany jest w oparciu o system zaawansowanego zarządzania informacją biblioteczną ALEPH.

Katalog Główny ALEPH dostępny jest pod adresem: http://aleph.bg.zut.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury 2008 - 2009

Projekt i wykonanie: aj