Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

bibliotekabia.zut.edu.pl

Aktualności

21.10.2014

CZASOPISMA ZAGRANICZNE DOSTĘPNE ON-LINE

CZASOPISMA ZAGRANICZNE DOSTĘPNE ON-LINENastępujące czasopisma z dziedziny architektury i budownictwa są dostępne on-line: ARCHITECTURAL DESIGN, ACI MATERIAL JOURNAL, ACI STRUCTURAL, JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING (ASCE), JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING (ASCE), BAUTECHNIK, BAUPHYSIK, BETON UND STAHLBETONBAU, STAHLBAU. Z podanych tytułów skorzystać można poprzez wyszukiwarkę czasopism:" LISTA A TO Z" dostępną ze strony: Biblioteka Główna ZUT.
W celu uzyskania dostępu do licencjonowanych zasobów bibliotecznych należy skonfigurować połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) na swoim komputrerze domowym według instrukcji zamieszczonej na stronie: http://uci.zut.edu.pl/uslugi/serwer-vpn.html.

07.10.2014

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW I ROKU

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW I ROKUStudenci I roku maja obowiązek odbycia SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO online dostępnego ze strony http://bg.zut.edu.pl/szkolenie/ . Szkolenie jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu. Warunkiem uzyskania wpisu jest prawidłowe rozwiązanie testu. Test należy rozwiązać do końca listopada 2014 r.

02.10.2014

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKUWarunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki WBiA (Czytelnia Budownictwa i Czytelnia Architektury) jest posiadanie AKTYWNEGO KONTA BIBLIOTECZNEGO. W celu aktywacji konta należy zgłosić się z ELEKTRONICZNĄ LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ do Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT. Wypożyczalnia mieści się przy ul. Ku Słońcu 140, tel.449 42 93. Elektroniczna Legitymacja Studencka pełni jednocześnie rolę karty bibliotecznej.

02.10.2014

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II - V ROKU

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II - V ROKUWarunkiem przedłużenia konta bibliotecznego jest aktualna ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA. Przedłużenia konta należy dokonać w Wypożyczalni Biblioteki Głównej ZUT.

30.09.2014

HARMONOGRAM PRACY CZYTELNI BUDOWNICTWA W SOBOTY

W roku akademickim 2014/15 (semestr zimowy) Czytelnia Budownictwa będzie czynna w następujące soboty: 4, 11,25 października; 8,22 listopada; 6,20 grudnia; 17,24 stycznia 2015 r. Powyższe terminy pokrywają się z terminami zjazdów dla studiów niestacjonarnych. Czytelnia będzie czynna w godzinach 10.00 - 14.00

03.10.2013

OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEKZa nieterminowy zwrot książek wypożyczonych w Bibliotece WBiA i innych Bibliotekach wydziałowych i międzywydziałowych naliczana jest KARA W WYSOKOŚCI 1,00 zł za KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI W ODNIESIENIU DO 1 EGZEMPLARZA, zgodnie z Komunikatem Rektora ZUT o wysokości opłat za usługi świadczone przez BG ZUT. http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_40.pdf W przypadku nieprzestrzegania terminu zwrotu bądź odmowy zwrotu BIBLIOTEKA PODEJMUJE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE W TERMINIE 10 DNI OD UPŁYWU TERMINU ZWROTU zgodnie z Regulaminem windykacji w Bibliotece Głównej ZUT http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_357.pdf

03.10.2013

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WBIA

Podstawą wypożyczania książek w Bibliotece WBiA jest UAKTYWNIONE KONTO BIBLIOTECZNE. W Bibliotece WBiA realizujemy wypożyczenia krótkoterminowe (nocne i weekendowe). Jednorazowo można pożyczyć do 3 volumenów zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_177.pdf Pozycje znalezione w KATALOGU ALEPH, które mają status SALA są dostępne od razu. Na pozycje, które mają status MAGAZYN należy złożyć zamówienie na miejscu w Czytelni

12.09.2013

POLSKIE NORMY W BIBLIOTECE WBiA

Polskie Normy w wersji drukowanej znajdujące się w zbiorach, Biblioteki WBiA dostępne są wyłącznie NA MIEJSCU. Normy chronione są prawem autorskim, które przysługuje wyłącznie Polskiemu Komietowi Normalizacyjnemu (PKN). Istnieje zakaz kopiowania Polskich Norm. Dostęp do Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych PKN zapewniony jest w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkcie Informacji Normalizacyjnej znajdującym się w Bibliotece Głównej ZUT http://www.bg.zut.edu.pl/biblioteka/index2.php?bib=10

03.04.2013

POLSKIE SERWISY ARCHITEKTONICZNE

POLSKIE SERWISY ARCHITEKTONICZNEWarte polecenia są strony internetowe serwisów o architekturze: http://www.architeon.pl; http://www.ronet.pl; http://www.architektura.muratorplus.pl; http://www.infoarchitekta.pl; http://www.architektura.info/; http://www.architektura.net/; http://www.sztuka-architektury.pl/; http://www.architekci.pl; http://www.w-a.pl

25.01.2013

CZASOPISMA WYDAWCÓW POLSKICH DOSTĘPNE ON - LINE

Następujące czasopisma prenumerowane w Czytelni Instytutu Budownictwa w wersji drukowanej są dostępne również w wersji elektronicznej: czasopisma wydawnictwa ABRYS: WODOCIĄGI - KANALIZACJA, CZYSTA ENERGIA, PRZEGLAD KOMUNALNY, RECYKLING, ECOMANAGER; czasopisma wydawnictwa ELAMED : KRUSZYWA, MOSTY, MAGAZYN AUTOSTRADY, czasopisma wydawnictwa SIGMA: CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA; GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA; GOSPODARKA WODNA; MATERIAŁY BUDOWLANE; PRZEGLĄD GEODEZYJNY, OCHRONA PRZED KOROZJĄ. Dostęp do pełnych tekstów numerów bieżących i archiwalnych możliwy jest po zalogowaniu. Kody dostępu można uzyskać w Bibliotece WBiA oraz w Oddziale Informacji Naukowej. Dokładne informacje o możliwości korzystania z czasopism znajdują się na stronie Biblioteki Głównej: www.bg.zut.edu.pl w zakładce Czasopisma / Czasopisma polskie

SZUKAJ NORMY

Wyszukuj normy w zasobach Biblioteki Wydziału Budownictwa i Architektury

Podaj numer normy:

KATALOG BIBLIOTECZNY

Katalog Biblioteki Głównej ZUT zrealizowany jest w oparciu o system zaawansowanego zarządzania informacją biblioteczną ALEPH.

Katalog Główny ALEPH dostępny jest pod adresem: http://aleph.bg.zut.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury 2008 - 2009

Projekt i wykonanie: aj